PSPTTSTCMD_VW

index back

Test Framework Commands View


SELECT PTTST_NAME , PTTST_CMD_ID , PTTST_LANG_CD , SEQNBR , PTTST_CMD_STATUS , 0 PTTST_OBJECTTYPE , 'Record' PTTST_OBJECTDESC , RECNAME PTTST_OBJECTNAME , ' ' FROM PSPTTSTCOMMAND WHERE RECNAME <> ' ' UNION SELECT PTTST_NAME , PTTST_CMD_ID , PTTST_LANG_CD , SEQNBR , PTTST_CMD_STATUS , 2 PTTST_OBJECTTYPE , 'Field' PTTST_OBJECTDESC , FIELDNAME PTTST_OBJECTNAME , ' ' FROM PSPTTSTCOMMAND WHERE FIELDNAME <> ' ' UNION SELECT PTTST_NAME , PTTST_CMD_ID , PTTST_LANG_CD , SEQNBR , PTTST_CMD_STATUS , 4 PTTST_OBJECTTYPE , 'Translate' PTTST_OBJECTDESC , FIELDNAME PTTST_OBJECTNAME , ' ' FROM PSPTTSTCOMMAND WHERE FIELDNAME <> ' ' UNION SELECT PTTST_NAME , PTTST_CMD_ID , PTTST_LANG_CD , SEQNBR , PTTST_CMD_STATUS , 5 PTTST_OBJECTTYPE , 'Page' PTTST_OBJECTDESC , PNLNAME PTTST_OBJECTNAME , ' ' FROM PSPTTSTCOMMAND WHERE PNLNAME <> ' ' UNION SELECT PTTST_NAME , PTTST_CMD_ID , PTTST_LANG_CD , SEQNBR , PTTST_CMD_STATUS , 6 PTTST_OBJECTTYPE , 'Menu' PTTST_OBJECTDESC , MENUNAME PTTST_OBJECTNAME , ' ' FROM PSPTTSTCOMMAND WHERE MENUNAME <> ' ' UNION SELECT PTTST_NAME , PTTST_CMD_ID , PTTST_LANG_CD , SEQNBR , PTTST_CMD_STATUS , 7 PTTST_OBJECTTYPE , 'Component' PTTST_OBJECTDESC , PNLGRPNAME PTTST_OBJECTNAME , MARKET FROM PSPTTSTCOMMAND WHERE PNLGRPNAME <> ' '

PeopleSoft Field Name Field Type Column Type Description
PTTST_NAME Character(30) VARCHAR2(30) NOT NULL Test Name (see PSPTTSTDEFN).
PTTST_CMD_ID Number(5,0) INTEGER NOT NULL Scr Command ID
PTTST_LANG_CD Character(3) VARCHAR2(3) NOT NULL Language Code
SEQNBR Number(5,0) INTEGER NOT NULL Sequence Number
PTTST_CMD_STATUS Character(1) VARCHAR2(1) NOT NULL CMD Status
A=Active
I=Inactive
N=No Data
X=N/A

Default: A

PTTST_OBJECTTYPE Number(5,0) INTEGER NOT NULL Object Type
PTTST_OBJECTDESC Character(50) VARCHAR2(50) NOT NULL Object
PTTST_OBJECTNAME Character(50) VARCHAR2(50) NOT NULL Object Name
MARKET Character(3) VARCHAR2(3) NOT NULL Market translate values
index back (c)David Kurtz 2020, www.go-faster.co.uk PeopleTools 8.58
PTRef generated on 21-DEC-20