PTIASPRPTQRYVW

index back

SELECT A.PTIASPRPTNO , A.PTIASPSPVERS , A.PTIASPRPTSEVERITY , B.PTIASPPRDFMLY FROM PS_PTIASPRPTHEAD A , PS_PTIASPPRDFMLY B WHERE B.PTIASPPRDID = A.PTIASPPRDID AND A.PTIASPRPTNO>1000 AND A.PTIASPRPTNO<600000000

PeopleSoft Field Name Field Type Column Type Description
PTIASPRPTNO Number(10,0) DECIMAL(10) NOT NULL BUG Number
PTIASPSPVERS Number(5,0) INTEGER NOT NULL Numeric value for Patch Database Version Number
PTIASPRPTSEVERITY Character(45) VARCHAR2(45) NOT NULL BUG Severity Description
PTIASPPRDFMLY Character(5) VARCHAR2(5) NOT NULL Product Family
index back (c)David Kurtz 2020, www.go-faster.co.uk PeopleTools 8.58
PTRef generated on 21-DEC-20