PTIASPRPTTYPEVW

index back

Bug Applied Information


SELECT COMP.PTIASPRPTNO , COMP.PTIASPSPVERS , COMP.PTIASPPRDCD , COMP.PTIASPPRDID , COMP.DBNAME , COMP.USERID , NVL2(LOGTGT.PTIASPRPTNO , 'P' , CASE WHEN INST.PTIASPINSTALLTBL='Y' THEN 'N' ELSE 'O' END) FROM ( SELECT HEAD.PTIASPRPTNO , HEAD.PTIASPSPVERS , HEAD.PTIASPPRDID , TGT.DBNAME , TGT.USERID , PRD.PTIASPPRDGRPCD , PRD.PTIASPPRDCD FROM PS_PTIASPRPTHEADVW HEAD , PS_PTIASPUSERTGTS TGT , PS_PTIASPPRD PRD WHERE HEAD.PTIASPPRDID=PRD.PTIASPPRDID) COMP , PS_PTIASPLOGTGT LOGTGT ,PS_PTIASPINSTPRD INST WHERE COMP.PTIASPRPTNO=LOGTGT.PTIASPRPTNO(+) AND COMP.DBNAME=LOGTGT.DBNAME(+) AND COMP.DBNAME=INST.DBNAME(+) AND COMP.PTIASPPRDGRPCD=INST.PTIASPPRDGRPCD(+) AND COMP.PTIASPPRDCD=INST.PTIASPPRDCD(+)

PeopleSoft Field Name Field Type Column Type Description
PTIASPRPTNO Number(10,0) DECIMAL(10) NOT NULL BUG Number
PTIASPSPVERS Number(5,0) INTEGER NOT NULL Numeric value for Patch Database Version Number
PTIASPPRDCD Character(8) VARCHAR2(8) NOT NULL Product
PTIASPPRDID Number(8,0) INTEGER NOT NULL Product ID
DBNAME Character(8) VARCHAR2(8) NOT NULL Database Name
USERID Character(30) VARCHAR2(30) NOT NULL A user's ID
PTIASPAPPLIED Character(1) VARCHAR2(1) NOT NULL Apply Info
N=Unapplied
O=Other Products
P=Applied
index back (c)David Kurtz 2020, www.go-faster.co.uk PeopleTools 8.58
PTRef generated on 21-DEC-20